Перейти на новый сайт

«Сиздин төлөм»

Сиздин накталай жана накталай эмес төлөмүңүз боюнча маалымат

Акыркы 30 күндүн ичинде Сиздердин накталай жана накталай эмес төлөмдөр ишке ашырылган боюнча маалымат

0.0 сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Телефонуңуздан түздөн-түз Өзүңүздүн төлөмүңүздү көзөмөлгө алыңыз

«Сиздин төлөм» кызматы акыркы 30 күн ичинде баланска толукталган акча каражаттары тууралуу маалымат алууга жардам берет.

 

Кызматты көрсөтүү шарты

0.0
сом.

 Акыркы 30 күндүн ичинде аткарылган төлөмдөрдүн жалпы суммасы

*140#

Төлөмдөрдү кабыл алуу түйүндөрү аркылуу аткарылган накталай төлөмдөр үчүн

*140*1#

Алдын ала төлөм карталары (АТК) аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөр үчүн

*140*2#

Кызматтан жеке тарифтик пландарынын абоненттери пайдалана алышат.


Сунушталган кызматтар

 • Мен чалдым/Мага чалышты

  кызматы

 • «Сиздин төлөм»

  кызматы

 • «SMS–кеңешчи»

  кызматы

 • Роумингдеги абоненттер үчүн маалымат

  кызматы