Перейти на новый сайт

«Ата-Эне көзөмөлү»

Балдарыңыздын номурларын өзүңүздүн телефонуңздан түздөн-түз көзөмөлдөңүз

Балдарыңыздын жана жакындарыңыздын балансын, эсептөөлөрүн, кошулган акы төлөнүүчү кызматтарын, биллинг эсебинин деталдоосун, акы төлөнүүчү оюн-зоок сервистерин, ошондой эле эл аралык чалууларын жана мобилдик которууларын башкарыңыз

Абонен-Ата же Эненин тандаган аракетине жараша.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Ата-Эне көзөмөлү» кызматтын жардамы менен балдарыңыздын жана жакындарыңыздын номурларын башкарыңыз

MegaCom балдарыңызга кам көрүүнүн эң жөнөкөй жана эң оңой ыкмасын сунуштайт. Аталган кызмат мобилдик телефондордун ээлеринин керектүү маалыматтан дайым кабардар болуп туруусун шарттоо менен, жакындарын акы төлөнүүчү «кыска» номурларга кайрылуу менен байланышкан күтүлбөгөн чыгымдардан коргойт жана башка мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт.

«Ата-Эне көзөмөлү» кызматынын мүмкүнчүлүктөрү:

 • Учурдагы баланстын абалын текшерүү
 • Учурдагы жана өткөн айдагы эсептөөлөрдүн өлчөмүн көрүү
 • Кошулган акы төлөнүүчү кызматтардын тизмесин көрүү
 • «Сиздин мобилдик эсебиңиз» кызматы боюнча эсептин деталдоосун ай сайын алуу жазылуусун башкаруу
 • Кыска IVR жана SMS номурларга болгон жеткиге тыюу салууну башкаруу
 • Эл аралык чалууларды аткарууга тыюу салууну башкаруу
 • Мобилдик которууну аткарууга тыюу салууну башкаруу

 

Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилине кошуу 

10.0
сом.

Учурдагы баланстын абалын текшерүү

0.0
сом .

Кошулган акы төлөнүүчү кызматтардын тизмесин текшерүү

0.0
сом.

Учурдагы ай үчүн эсептөөлөрдүн өлчөмүн көрүү

0.0
сом.

Мурунку ай үчүн эсептөөлөрдүн өлчөмүн көрүү

0.0
сом.

IVR жана SMS кыска номурларына тыюу салууну кошуу

1.0
сом.

IVR жана SMS кыска номурларына салынган тыюуну өчүрүү

0.0
сом.

Эл аралык чалууларга тыюу салуу

1.0
сом.

Эл аралык чалууларга салынган тыюуну өчүрүү

0.0
сом.

Мобилдик которууну аткарууга тыюу салууну кошуу

1.0
сом.

Мобилдик которууну аткарууга салынган тыюуну өчүрүү

0.0
сом.

Тыюу салуулардын абалын текшерүү

0.0
сом.

USSD-меню боюнча навигация кылуу

0.0
сом.

«Сиздин мобилдик эсебиңиз» кызматынын алкагындагы сурамдар

0.0
сом.

Эсептин деталдоосун алууга кайрадан сурам жөнөтүү

10.0
сом.

130 номуруна SMS жөнөтүү

1.52
сом.

 • USSD-буйруу

  Кызмат тууралуу маалымат

  *211#

  Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилине кошуу сурамы
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-Ата-Эне
  Буйруудагы номур - Абонент-баланын номуру

  *211*1*055Xxxxxxx#

  Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилине кошуу сурамы
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-Ата-Эне
  Буйруудагы номур - Абонент-баланын номуру

  *211*2*055Xxxxxxx#

  Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилинен өчүрүү
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-Ата-Эне
  Буйруудагы номур - Абонент-баланын номуру

  *211*0*055Xxxxxxx#

  Өз номурун Абонент-Ата-Эненин профилинен өчүрүү
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-бала
  Буйруудагы номур - Абонент-Ата-Эненин номуру

  *211*3*055Xxxxxxx#

  Абонент-Ата-Эне тарабынан текшерилүүчү абоненттеринин тизмесин текшерүү

  *211*1#

  Абонент-бала тарабынан аны текшерүүчү абоненттердин (Абонент-Ата-Энелер) тизмесин текшерүү

  *211*2#

  Номурду кызматка кошууга тыюу салуу 
  Буйруунун демилгечиси – Жалпы буйруу

  *211*00#

  Номурду кызматка кошууга салынган тыюуну алып салуу Буйруунун демилгечиси – Жалпы буйруу

  *211*11#
 • SMS-буйруу

  Кызмат тууралуу маалымат

  SMS «Info» 211 номуруна

  Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилине текшерилүүчү номур катары кошууга макулдук берүү
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-баланын номуру
  Буйруудагы номур - Абонент-Ата-Эне

  SMS «055Xxxxxxx 1» 211 номуруна

  Абонент-Ата-Эненин профилинен өз номурун өчүрүү
  Буйруунун демилгечиси - Абонент-бала
  Буйруудагы номур - Абонент-Ата-Эненин номуру

  SMS «055Xxxxxxx 0» 211 номуруна

  Абонент-бала тарабынан аны текшерүүчү абоненттердин (Абонент-Ата-Энелер) тизмесин текшерүү

  SMS «List» 211 номуруна

  Номурду кызматка кошууга тыюу салуу 
  Буйруунун демилгечиси – Жалпы буйруу

  SMS «On» 211 номуруна

  Номурду кызматка кошууга салынган тыюуну алып салуу 
  Буйруунун демилгечиси – Жалпы буйруу

  SMS «Off» 211 номуруна

Кызмат мобилдик операторлор тарабынан сунушталган кызматтардын арасында бирден бир кызмат. Башкаруу USSD-менюсу аркылуу ишке ашырылат. Акысыз баштапкы буйруусу: *11#

Абонент-Ата-Эне корпоративдик жана жеке абонент болушу мүмкүн. Абонент-бала корпоративдик абонент болушу мүмкүн эмес.

Абонент-Ата-Эненин профилиндеги текшерилүүчү абоненттердин эң көп саны – 10 номур.

Абонент-бала бир нече Абонент-Ата-Эненин тизмесинде болушу мүмкүн (чектелген эмес).

SMS-билдирүүлөр 211 номурунан келип турат.

USSD-меню Абонент-Ата-Эне конок тармагында (роуминг) жүргөн учурда жеткиликтүү эмес болот.

Бир Абонент-баланы Абонент-Ата-Эненин профилине кошуу сурамы суткада бир гана жолу аткарылышы мүмкүн.

Абонент-Ата-Эненин профилине кошулуу үчүн Абонент-бала сурамды алгандан тарта 24 сааттын ичинде ага макулдук берүүсү зарыл. Убакыт андан ашып кеткен учурда Абонент-Ата-Эне буйрууну кайрадан кайталашы керек.

USSD-менюда навигация кылууда Абонент-Ата-Эне Абонент-баланын номурун (055Ахххххх) же анын иреттик номурун пайдалана алат. Абонент-баланын иреттик номуру профилге кошуу иретине ылайык берилет.

Абонент-Ата-Эненин профилинен Абонент-баланын бирин өчүрүүдө иреттик номурлар өзгөрүлүп, кайрадан иреттик номурлар берилет.

 • Абонент-бала Абонент-Ата-Эне тарабынан салынган тыюуларды өз алдынча өчүрө албайт. Коюлган тыюулар бир Ата-Эне Абонент-баланы номурун бардык Абонент-Ата-энелердин профилдеринен өчүрүү жолу менен гана алынат.
 • Абонент-балада эл аралык чалууларга тыюу салынган болсо, «Роуминг» кызматын пайдалануу да жеткиликтүү эмес.
 • Эл аралык чалууларга салынган тыюуну өчүрүү Абонент-баланын балансы жетиштүү жана номуру активдүү статусунда болгон шартта гана жеткиликтүү.
 • Абонент-Ата-Эне эсебинин айлык деталдоосун алып туруусу үчүн «Сиздин мобилдик эсебиңиз» кызматы боюнча Абонент-Ата-Эненин катталган e-mail’и (электрондук дареги) болушу зарыл.
 • Мобилдик которууга тыюу салынган учурда, Абонент-бала «Мобилдик которуу» кызматы боюнча өзүнүн эсебинен башка абоненттин эсебине каражатты которо албайт. Өзүнүн эсебине каражатты кабыл ала берет.
 • Профилге киргизүүдө жана профилден өчүрүүдө Абонент-Ата-Эне жана Абонент-бала маалымдоочу билдирүүлөрдү алышат.

Сунушталган кызматтар

 • «Интернет роуминг»

  кызматы

 • «MegaComдон SMS/PUSH-жөнөтмө»

  кызматы

 • Постоплатный Интернет-роуминг

  кызматы

 • «Мага кайра чал»

  кызматы