Перейти на новый сайт

«Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

Өткөн жана учурдагы айлардагы чыгымдарыңызды билип, эсептөөлөрүңүздү каалагандай жөнгө салыңыз

Өткөн жана үстүбүздөгү айдын эсептөөлөрүн текшерүү, ошондой эле айлык эсептөөлөргө эскертүү чегин орнотуу

0.0 сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Ачык эсеп» жана «Эскертүү чеги» кызматтары менен өз чыгашаңыз боюнча ар дайым кабардар болуңуз 

«Ачык эсеп» кызматы абонентке кыска буйруулардын жардамы менен өткөн ай жана үстүбүздөгү айдын эсептерин билүүгө жардам берет.

Кызматтан бардык тарифтик пландарынын абоненттери пайдалана алышат.

Абонент эсептөөлөрдүн жалпы суммасын текшерип же телефония жана роуминг, билдирүүлөр жана интернет кызматтары боюнча сарпталган чыгымдардын ар бирин өз-өзүнчө биле алат.

«Эскертүү чеги» кызматы абонентке ай сайын сарпталуучу каражаттарына эскертүү чегин коюга жардам берет. Белгиленген чекке жеткенде абонент тиешелүү SMS-маалымдоо алып турат.

Эскертүү чегин коюу үчүн төмөндөгү буйрууну терүү керек:
*081*9*ххх# чакыруу, бул жерде ххх – эскертүү чегинин суммасы.

Кызматты көрсөтүү шарты

0.0
сом.

 • Үстүбүздөгү айдын эсептерин текшерүү

   Эсептөөлөрдүн жалпы суммасы

  *081#

  Телефония жана роуминг кызматтары боюнча деталдоосу

  *081*1#

  Билдирүүлөр үчүн эсептөөлөрдүн деталдоосу

  *081*2#

  Интернет кызматтар боюнча эсептөөлөрдүн деталдоосу

  *081*3#
 • Өткөн айдын эсептерин текшерүү

   Эсептөөлөрдүн жалпы суммасы

  *080#

  Телефония жана роуминг кызматтары боюнча деталдоосу

  *080*1#

  Билдирүүлөр үчүн эсептөөлөрдүн деталдоосу

  *080*2#

   Интернет кызматтар боюнча эсептөөлөрдүн деталдоосу

  *080*3#
 • Эскертүү чеги

  Эскертүү чегин кошуу

  *081*9*xxx# чалуу, бул жерде ххх – эскертүү чегинин суммасы

  Кызмат тууралуу маалымат

  *081*9#

  Эскертүү чегин өчүрүү

  *081*9*0#

SMS-маалымдоо абонент белгилеген чекке жеткенден кийин эртеси күнү келет.
Чекти алмаштыруу үчүн жогорудагы буйруу кайрадан терилиши керек.

*080*2# буйруусу боюнча жалпы эсептөөлөрдүн деталдоосу гана көрсөтүлөт.

Абонент эскертүү чегин суткасына 3 жолу гана алмаштыра алат.

 


Сунушталган кызматтар

 • E-mail дарекке деталдоо

  кызматы

 • MegaTV

  кызматы

 • SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу

  кызматы

 • «Маанай»

  кызматы

  icon