Түз номурлаштыруу

Түз номурлаштырылган номурларга 0555 5ХХ ХХХ префикси менен номурлар кирет. Башкача айтканда, Кыргыз Телекомдун катталган номурларынан  MegaComдун 0555 5ХХ префикси менен номурларына чыккан чалуулар тарифтелбейт. Түз номурлар үчүн кирген чалуулардын наркы абоненттин тарифтик планынын шарттарына ылайык аныкталат.

Көңүл буруңуз: 1.11.16-жылдан тарта компаниянын бардык тарифтик пландарында түз номурлаштыруу менен номурлар үчүн кирген чалуулар төмөндөгүдөй тарифтелет:

Иш-аракет Наркы, сом

КР операторлорунун катталган номурунан кирген чалуунун наркы

5,00

Аныкталбаган оператордун номурунан кирген чалуунун наркы

3,00

Кирген эл аралык чалуулар жана КРдин мобилдик операторлорунун номурларынан кирген чалуулар

0,00

Кирген чалууларды тегеректөө кадамы тарифтик план боюнча чыккан чалууларды тегеректөө кадамына барабар.

Баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.