Компания менен байланышуу үчүн форма

Сунушталган кызматтар

 • «Баланс+»

  кызматы

 • «Жакын адамдар»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • «Номурду кайрадан каттоо»

  кызматы