Перейти на новый сайт

Филиалдык түйүнүнүн жана каптоо аймагынын интерактивдүү картасы

 

Каптоо аймагы боюнча маалымат

Түйүндөрдүн каптоосун чагылдыруу компьютердик моделдөөнүн натыйжасында, төмөндөгүлөрдү эске албастан көрсөтүлөт:

  1. Табигый тоскоолдуктардын (кубулуштардын) анын ичинде рельефтин жана курулмалардын локалдык өзгөчөлүгүнөн, метеорологиялык шарттардан жана башкалардан улам пайда болгон өзгөрүүлөр, бузулуулар, мүчүлүштүктөр, радио толкундардын тарашынын убактылуу начарлашы же үзгүлтүккө учурашы же кечигүүсү;
  2. Абоненттик жабдуу жайгашкан жерге жана жайгашуу шарттарына байланыштуу, анын ичинде имараттарда, туннелдерде, жер төлө же башка жер алдындагы курулмаларда сигналды кабыл алууда келип чыккан мүчүлүштүктөр.

4G каптоосу: FDD Band 1 (2100 МГц), FDD Band 3 (1800 МГц) жана FDD Band 20 (800 МГц) үч диапазону үчүн көрсөтүлгөн жана түзмөк аталган үч диапазонду колдобогон учурда, көрсөтүлгөн аймакта 4G каптоосу жок болушу ыктымал.

Картада берилген маалымат кайсы бир географиялык аймакта Оператордун кызматтарын пайдалануу мүмкүнчүлүгү жөнүндө билдирбейт.

Түйүндүн каптоо картасы OpenStreetMap 
(«© Катышуучулар OpenStreetMap») картасынын негизинде түзүлгөн.