Перейти на новый сайт

SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу

Огради себя от информационных/массовых и коммерческих рассылок
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу» кызматы, MegaCom абоненттери үчүн USSD-буйрутманы терүү аркылуу Компаниянын маалыматтык/массалык жана коммерциялык жөнөтмөлөрдүн ар бир түрүнөн баш тартуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Абонент бул кызматты кошуу менен тарифтер жана кызматтардын жоюлгандыгы же өзгөргөндүгү тууралуу Компания жиберген SMS-жөнөтмөлөрдү алуудан баш тарткандыгын билдирет.

Акысыз

.

Маалыматтык (анын ичинде массалык) SMS-жөнөтмөлөрдөн баш тартуу

*205*0#

Коммерциялык SMS-жөнөтмөлөрдөн баш тартуу

*205*03#

Маалыматтык (анын ичинде массалык) SMS-жөнөтмөлөрдү алуу үчүн кайрадан катталуу

*205*1#

Коммерциялык SMS-жөнөтмөлөрдү алуу үчүн кайрадан катталуу

*205*3#

«SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу» кызматынын абалын текшерүү

*205#

1. «SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу» кызматы бардык жеке жана корпоративдик абоненттер үчүн жеткиликтүү.

2. «SMS-жөнөтмөдөн баш тартуу» кызматын өчүрүү жана кошуу USSD-буйрутманы терүү аркылуу абонент тарабынан өз алдынча аткарылат.

3. Коммерциялык SMS-жөнөтмөлөрдөн баш тарткан абоненттер коммерциялык SMS-жөнөтмөлөрдүн кара тизмесинин атайын таблицасына киргизилет.

Маанилүү! Коммерциялык SMS-жөнөтмөлөрдүн кара тизмесине киргизилген абоненттер «Коммерциялык жөнөтмө» бөлүмүнүн «Оперативдүү жөнөтмө функционалы» системасы аркылуу кетирилген SMSтерди алышпайт.


Сунушталган кызматтар

 • «MegaMusic өзү үчүн»

  кызматы

  icon
 • «Телефон чал!»

  кызматы

 • «MegaCom 4G Wi-Fi роутери»

  кызматы

 • «Сенин номуруң» жана «Номурду брондоо»

  кызматы