Перейти на новый сайт

Wi-Fi таратуу

Wi-Fi таратуу кызматы
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7», «Чалуулар», «Интернет» жана «Элдики + MegaTV» топтомдору менен, алдын ала төлөө формасында тейленген жеке абоненттер үчүн иштелип чыккан.

 • Кызматты кошуу

  1 күнгө

  10.0
  сом.

  7 күнгө

  40.0
  сом.

  30 күнгө

  100.0
  сом.
 • Кызматты кошуу чеги

  1 күнгө

  10.0
  сом.

  7 күнгө

  40.0
  сом.

  30 күнгө

  100.0
  сом.
 • Жана башкалар

  Кызматтын статусун текшерүү

  0.0
  сом.

  Кызматты өчүрүү

  0.0
  сом.

«Wi-Fi таратуу» кызматынын статусун текшерүү

*776#

Кызматты автоузартуусуз 1 күнгө кошуу

*776*1#

Кызматты автоузартуу менен 7 күнгө кошуу

*776*7#

Кызматты автоузартуу менен 30  күнгө кошуу

*776*30#

«Wi-Fi таратуу» кызматын өчүрүү

*776*0#

«Wi-Fi -таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7», «Чалуулар», «Интернет» жана  «Элдики + MegaTV» тарифтер түркүмүндө кошуу үчүн жеткиликтүү:

«Элдики 120 + MegaTV»;
«Элдики 145 + MegaTV»;
«Элдики 160 + MegaTV»;
«Элдики 395 + MegaTV»;
«Чалуулар Эконом»;
«Чалуулар Стандарт»;
«Чалуулар MAX»;
«Чалуулар 7»;
«Интернет Эконом»;
«Интернет Аймактык»;
«Интернет 7 Аймактык»;
«Интернет 7 Эконом»;
«Билим»;
«Билим 7».
«Суперыңгайлуу  баарлашуулар»;
«Суперыңгайлуу 7»;
«Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»;
«Суперыңгайлуу 7 аймактык»;
«Суперыңгайлуу 7 Студент»;
«Суперыңгайлуу 7 Мектеп»;
«Суткалык топтомдор».

Кызматты 1, 7 же 30 күнгө кошуу опциялары бири-бирине шайкеш келбейт, б.а. эгерде абонентте Интернет таратуу 7 күнгө кошулган болсо, анда абонент ага кошумча 1 же 30 күндүк Интернет таратууну кошо албайт.


Сунушталган кызматтар

 • «Маанай»

  кызматы

  icon
 • MegaCom Wi-Fi (КМТУ)

  кызматы

 • «Чалуулардын деталдоосу»

  кызматы

 • 4G LTE

  кызматы