Wi-Fi таратуу

Wi-Fi таратуу кызматы
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7» тарифтик пландары жана «Элдик» сериясынын топтомдору менен, алдын ала төлөө формасында тейленген жеке абоненттер үчүн иштелип чыккан.

 • Кызматты кошуу

  1 күнгө

  10.0
  сом.

  7 күнгө

  40.0
  сом.

  30 күнгө

  100.0
  сом.
 • Кызматты кошуу чеги

  1 күнгө

  10.01
  сом.

  7 күнгө

  40.01
  сом.

  30 күнгө

  100.01
  сом.
 • Жана башкалар

  Кызматтын статусун текшерүү

  0.0
  сом.

  Кызматты өчүрүү

  0.0
  сом.

«Wi-Fi таратуу» кызматынын статусун текшерүү

*776#

Кызматты автоузартуусуз 1 күнгө кошуу

*776*1#

Кызматты автоузартуу менен 7 күнгө кошуу

*776*7#

Кызматты автоузартуу менен 30  күнгө кошуу

*776*30#

«Wi-Fi таратуу» кызматын өчүрүү

*776*0#

«Wi-Fi таратуу» кызматы «Суперыңгайлуу», «Суперыңгайлуу 7», «Элдик» тарифтик пландары жана     

«Супервыгодные баарлашуулар 50»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар 60»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар New»,
«Суперыңгайлуу баарлашуулар 190»,
«Суперыңгайлуу 7»,
«Суперыңгайлуу 7 баарлашуулар»,
«Суперыңгайлуу 7 аймактык»,
«Супервыгодный 7 Студент»,
«Супервыгодный 7 Школьный»,
«Элдик S»,
«Элдик S+TV»,
«Элдик Интернет 90»,
«Элдик Аймактык1»,
«Элдик Аймактык 2»,
«Элдик 50»,
«Элдик 80»,
«Элдик 120».
негизги топтомдору менен «Альфа Телеком» ЖАКтын жеке абоненттери үчүн жеткиликтүү.

Кызматты 1, 7 же 30 күнгө кошуу опциялары бир учурда аракетте болбойт, тактап айтканда эгерде абонентте 7 күнгө интернет таратуу кошулган болсо, абонент буга кошумча 1 же  30 күнгө интернет таратуу опциясын кошо албайт.


Сунушталган кызматтар

 • eSIM

  кызматы

 • Роумингдеги абоненттер үчүн маалымат

  кызматы

 • Шашылыш маалымдоо буйруусу

  кызматы

 • «Киоск»

  кызматы