Перейти на новый сайт


4 жума үчүн «Интернет»

4 жума бою интернеттин абдан көп көлөмүн колдон!
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр
 • Чектөөсүз интернет жана интернеттин абдан көп, чектелбеген көлөмү
 • Түйүндөн тышкары мүнөттөр − ар бир топтомдо!
 • 4 жума үчүн дароо төлө!
Пакет Интернет Эконом Интернет Стандарт Интернет Чектөөсүз Интернет + Чалуулар
БАРДЫГЫ ЧЕКТӨӨСҮЗ

4 жума үчүн абоненттик төлөм, сом 

395 495 750 980
Интернет-трафиктин көлөмү Максималдуу ылдамдыктагы 33 ГБ Максималдуу ылдамдыктагы 45 ГБ ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ
Түйүн ичинде, анын ичинде Salam бренддеринин номерлерине чыккан чалуулар 1000 мүнөт 2000 мүнөт ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ
КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар* 10 мүнөт 20 мүнөт 60 мүнөт 300 мүнөт
Исходящие SMS внутри сети 200 SMS 500 SMS ЧЕКТӨӨСҮЗ ЧЕКТӨӨСҮЗ

*«Нур Телеком» (О!бренди),   «Скай Мобайл» ЖЧК (Beeline бренди).

 

 • Топтомдордун наркы

  Интернет Эконом

  395.0
  сом.

  Интернет Стандарт

  495.0
  сом.

  Интернет Чектөөсүз

  750.0
  сом.

  Интернет + Чалуулар БАРДЫГЫ ЧЕКТӨӨСҮЗ

  980.0
  сом.
 • Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги

  Интернет Эконом

  395.0
  сом.

  Интернет Стандарт

  495.0
  сом.

  Интернет Чектөөсүз

  750.0
  сом.

  Интернет + Чалуулар БАРДЫГЫ ЧЕКТӨӨСҮЗ

  980.0
  сом.
 • Чыккан чалуулар

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана «Салам» соода маркасынын номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар,1 мүнөтү үчүн

  0.95
  сом.

  «Альфа Телеком» ЖАКтын жана Кыргызстандын байланыш операторлорунун номерлерине чыккан SMSтер

  0.95
  сом.

  Кыргызстандын мобилдик операторлорунун номерлерине чыккан үн жана видео чалуулар ( «Sky Mobile» ЖЧК,  «НУР Телеком» ЖЧК), 1 мүнөтү үчүн

  2.95
  сом.

  Катталган байланыш операторлорунун номерлерине чыккан чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  5.95
  сом.

  Эл аралык операторлордун номерлерине чыккан чалуулар

  «Эл аралык байланыш» кызматынын тарифтөөсүнө ылайык.
 • Кирген чалуулар

  КРдин операторлорунун катталган номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  5.0
  сом.

  Аныкталбаган оператордун номерлеринен кирген чалуунун наркы (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн), 1 мүнөтү үчүн

  3.0
  сом.

  Түз эмес номерлөөсү менен номерлер үчүн бардык кирген чалуулар, эл аралык жана КРдин  мобилдик операторлорунун номерлеринен (түз номерлөөсү менен номерлер үчүн) кирген чалуулар, 1 мүнөтү үчүн

  0.0
  сом.
 • Жана башкалар

  Абоненттик төлөмдүн наркы бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин базалык тарифтөөсүнүн наркы тарифтин алкагында КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

  Абоненттик төлөм төлөнгөн учурда, «ИНТЕРНЕТ + ЧАЛУУЛАР БАРДЫГЫ ЧЕКТӨӨСҮЗ» топтому боюнча Кыргыз Республикасынын башка уюлдук байланыш операторлоруна чыккан чалууларды 1,00 сом өлчөмүндө түз тарифтөө (кошумча нарк салыгын жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) колдонулат.

  Сүйлөшүүнүн узактыгы 3 секундага чейин болсо, белгиленген тарифтелбей турган интервалга ылайык чыккан чалуулардын алгачкы 3 секундасы тарифтелбейт, 4-секундадан тарта чалуу толук көлөмдө тарифтелет (1-сек.баштап).

  Кыргызстан боюнча чалуулардын тарифтөөсү 1 секунда.

  Тарифтик планынын топтомдорунун алкагында КРдин аймагы боюнча тарифтөө кадамы 10 секунданы түзөт.

  Топтомдор боюнча интернет-трафикти тегеректөө кадамы – 100 КБ.

  Кайра даректөөдө топтом боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, чалуулар базалык тарифтөөгө ылайык тарифтелет.

  Топтомдор роумингде жеткиликтүү эмес.

  .

Топтомдун статусун текшерүү

*778#

Топтомдор боюнча калдыктарды текшерүү

*505#

Тарифти мөңөтүнөн мурда жаңылатуу

*555#

Тарифтик пландын алкагындагы топтомдор баланста жетиштүү сумма болгон шартта ( АТ эсептен чыгаруу чегине барабар) төмөндөгү учурларда автоматтык түрдө жаңыланат:

- Топтомдордун аракет мөөнөтү аяктаганда (4 жума). Топтом сутканын кайсы убактысында кошулган болсо, сутканын ошол убактысында жаңыланат.

- Эгерде абонент ТП алкагында бардык топтомдорду сарптай электе, же болбосо бир топтомдордун бирин сарптагандан кийин топтомду жаңылоону кааласа, абонент топтомду жаңылоо үчүн баланста абоненттик төлөмдү төлөө үчүн  жетиштүү сумма болгон шартта топтомго өтүү буйруусун өз алдынча терүүсү зарыл.

- Негизги мөөнөт аяктаганга чейин топтомдорду жаңылоо баланста жетиштүү сумма болгон учурда (USSD-буйрууну терүү аркылуу) ишке ашырылат.

- Топтомдорду   4 жумага  кайрадан кошууда, топтом боюнча сарпталбай калган мүнөттөрдүн, смс-тердин жана интернеттин калдыктары эч бир учурда которулбайт. 

Чексиз тармак ичиндеги SMS - бул суткасына 200 SMSтен берилген топтом.

- Тарифтин алкагында негизги топтомду жаңылоого жана кезектеги абоненттик төлөмдү төлөөгө баланста каражат жетишсиз болгон шартта, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн, суткалык топтом кошулганга чейин же негизги топтом жаңыланганга чейин акы төлөнүүчү чыккан үн чалууларын аткаруу жеткиликтүү болбойт.

- Абоненттерге  ыңгайлуу болуш үчүн,  жумалык топтомду кошуу же жаңылоо үчүн каражат жетишсиз болгон учурда, негизги тарифтөөнү болтурбоо үчүн, төмөнкү“Суткалык” топтом жеткиликтүү:

20 сомго суткалык топтом: 2 ГБ интернет-трафик, түйүн ичинде чалуулар үчүн 200 мүнөт жана КРдин башка мобилдик операторлорунун номерлерине  чалуулар үчүн 1 мүнөт – кошулуу буйруусу *778*11#чалуу.
Суткалык топтомду *778#0# буйруусу аркылуу өчүрүүгө болот.
Суткалык топтомду өчүрүүдө топтомдун калдыктары күйүп кетет.

Интернетти үзгүлтүксүз колдонууну камсыз кылуу максатында, «Интернет Эконом» жана «Интернет Стандарт» топтомдорунун алкагында интернет-трафиктин көлөмү сарпталган учурда, 20 сомго «Кошумча 1ГБ Интернет» топтому автоматтык түрдө кошулат. 1 ГБ кошумча интернеттин  көлөмү аяктаганда, топтом жаңыланат. Кызматты өчүрүү: *898*0#.

Интернетти Wi-Fi аркылуу акысыз таратуу «Интернет Эконом» топтомунан тышкары, «Интернет» тарифтик планынын башка бардык топтомдорунда жеткиликтүү. Бул топтомдордо  Wi-Fi аркылуу интернет таратуу «Wi-Fi -таратуу» акы төлөнүүчү кызматын кошууда гана мүмкүн болот. Кызматты кошуу: *776#.

Эгерде негизги топтомдо интернет таратуу жеткиликтүү эмес болсо, кошумча интернет опциясын кошкондо да интернет таратылбайт. Интернетти телефонуңуз аркылуу таратуу үчүн, "Wi-Fi таратуу" кызматын кошуу керек.

Абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу чеги, тандалган топтомго жараша аныкталат: 395,00; 495,00; 750,00 жана 980,00 сом.

• Топтомду алмаштырууда калдыктар которулбайт.

• Интернет топтомдордон тышкары берилбейт, интернетке бөгөттөө коюлат, үн жана  SMS кызматтары үчүн тарифтик пландын негизги тарифтөөсү күчүнө кирет.

• Топтомдордун алкагында интернет-трафик мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта берилет.

• Чектөөсүз интернет топтомдор боюнча ылдамдык  трафикти адилеттүү колдонуу саясатына ылайык аныкталат (FUP).

• Fair Usage Policy (FUP) тарифте компаниянын бардык абоненттеринин интернеттен ыңгайлуу пайдалануусун камсыздоо үчүн колдонулат жана жүктөм ашыкча болгон учурда түйүндүн ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Эгерде эсептешүү мезгилинин  ичинде (абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тарта) абонент интернеттин өзгөчө чоң көлөмүн колдонуп жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, система абоненттик төлөм кийинки жолу алынганга  чейин (эсептешүү мезгилинин аягына чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөм алынган күндөн тарта интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө калыбына келтирилет. 

Мындай ыкма түйүндүн ресурстарын абоненттердин ортосунда бирдей бөлүштүрүүнү шарттайт жана мүмкүн болгон жогорку ылдамдык камсыздалат.

• Тарифтик пландын урунуу циклы стандарттык шарттарга ылайык аныкталат:

   https://www.megacom.kg/pages/zhiznennyy-tsikl-abonentov?locale=kg

• Кайра даректөөдө негизги топтомдор боюнча мүнөттөрдүн көлөмү аракетте болбойт, тарифтөө абоненттин тарифтик планына жараша жүргүзүлөт.

• P2P (торрент) жана  FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөө ылдамдыгы чектелген.

• Көңүл буруңуз! Сиз тандаган топтомду кошуу үчүн SIM-картаны активдештирүүдө, толуктоо  суммасына  башка топтомду кошууну  болтурбоо үчүн, топтомдун абоненттик төлөмүнүн өлчөмүнөн 1 сомдон  5 сомго чейин ашыкча болгон суммага балансты толуктоо талап кылынат. Кошулгандан кийин, топтом стандарттык шарттарда иштейт.

Маанилүү: «НК «Кыргыз Темир Жолу»» мамлекеттик ишканасынын: 996312926хxx- 996312927ххх, «Газпром Кыргызстан» ЖЧКнын: 99631289xxxx, «Сатком» ЖЧКнын: 99631296xxx - 996312964ххх, «Абател» ЖЧКнын: 99632229хxxx - 99632229xххх катталган номерлерине чыккан чалуулар, КНСти эсепке алуу менен, ССти эсепке албастан, мүнөтүнө 7,99 сомдон тарифтелет.

Топтомдун абоненттик төлөмү бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн (КНС жана СС).

Тарифти кошууда, тарифке өтүүдө же аталган тарифтик план менен SIM-картаны активдештирүүдө  Абонентке «Ким чалды» кызматы абоненттик төлөмсүз – акысыз кошулат.

Тарифтин  алкагында  Интернеттин, чыккан чалуулардын жана SMSтердин  базалык тарифтөө наркы кошумча нарк салыгын эсепке алуу менен, сатуу салыгын эсепке албастан көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

 • «Маанай»

  кызматы

  icon
 • 4G LTE

  кызматы

 • «Номер алмашуу»

  кызматы

 • MEGOGO

  кызматы