Тарифтик пландар

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • «Ачык эсеп. Эскертүү чеги»

  кызматы

 • Конференц-байланыш

  кызматы

 • «Видео» порталы

  кызматы