Тарифтик пландар

 • Тарифтик пландардын архиви

Сунушталган кызматтар

 • Ишенимдүү төлөм

  кызматы

 • Футбол порталы

  кызматы

 • «Унаа курап ал» суроо-жооп оюну

  кызматы

 • MegaCom Wi-Fi (КМТУ)

  кызматы