Базалык станциялар жөнүндө

Базалык станциялар жөнүндө маалымат орус тилинде берилген. Төмөндөгү шилтемеге кайрылыңыз: О базовых станциях