Перейти на новый сайт


«Социалдык»

Көңүл бургула, бул архивдеги опция. Кошуу жеткиликтүү эмес

Опцияны кошуу үчүн төлөм

0.0 Сом.

“Социалдык” опциясын кошууда  башка тарифтерден “Стандарт” тарифтик планына өтүү наркы

0.0 Сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

Көңүл бургула, бул архивдеги опция. Кошуу жеткиликтүү эмес

«Социалдык» тарифтик опциясы бааргерлер жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн иштелип чыккан.

Тарифтик опциядан колдонуу шарттары төмөндөгүдөй :

Стандарт тарифтик планынын алкагында күн сайын 20 мүнөт жана  20 SMS берилет( абоненттик төлөмсүз).

 Опция бааргерлердин жана ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын  акча каражаттарын үнөмдөөгө жардам берет жана жакындары менен ар дайым байланышта  болуп туруусун шарттайт.

Тарифтик опцияны кошуп алуу үчүн «Альфа Телеком» ЖАКтын каалаган Сатуу жана тейлөө борборлоруна же Фирмалык салондоруна кайрылуу керек. Кошуу үчүн эки документ талап кылынат: жарандын  инсандыгын  жана статусун тастыктаган документа (күбөлүк). Бааргер же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаран «Альфа Телеком» ЖАКтын  Сатуу жана тейлөө борборуна же Фирмалык салонуна келе албаса, опцияны ал тарабынан берилген ишеним кат аркылуу  кошууга болот. Ишеним катты алган адам өзүнүн паспорту жана ишеним кат берген адамдын (бааргердин же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын) документтери менен келүүсү керек.

 Тарифтик опцияга кошулуу акысыз.

Опция «Стандарт» тарифтик планынын алкагында көрсөтүлөт

.

Мүнөттөрдүн  жана SMSтердин калдыктарын текшерүү  

*505#
 • 20 мүнөттөн  жана 20 SMSтен турган топтом  түйүн ичинде күн сайын автоматтык түрдө жана акысыз берилет. Калдыктар кийинки күнгө которулбайт.
 • «Социалдык» опциясы кошулган  «Стандарт» тарифтик планынан башка тарифке өткөн учурда опция өчүрүлөт.
 • Тегеректөө кадамы чыккан чалууларды тарифтөөнүн жогорулоо тарабына карай  – 10 секунда.
 • Опцияны кошуу мөөнөтү 01.12.2019-ж. чейин аракетте болот.
 • Бир абонентке опцияны бир жолу жана бир гана номурда кошууга болот.
 • Опцияны кошуу  «Альфа Телеком» ЖАКтын Сатуу жана тейлөө борборлору же Фирмалык салондору аркылуу гана жеткиликтүү.

Сунушталган кызматтар

 • Wi-Fi таратуу

  кызматы

 • «Кийин төлөнүүчү роуминг»

  кызматы

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы

 • «Тыным»

  кызматы