Перейти на новый сайт

Жаңылыктар

Сунушталган кызматтар

 • «IP Байланыш»

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • Постоплатный Интернет-роуминг

  кызматы

 • «Номер алмашуу»

  кызматы