Жаңылыктар

Сунушталган кызматтар

 • E-mail дарекке деталдоо

  кызматы

 • «Бактылуу SMSтер»

  кызматы

 • «Mega БОНУС»

  кызматы

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы