Перейти на новый сайт


«Корпоратив 24»

Көңүл бургула, бул архивдеги кызмат

Сиздин корпоративдик топтун эсептик бети жана номурлары менен башкаруу

0.0 сом.
 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү

Көңүл бургула, бул архивдеги кызмат

«Корпоратив 24» кызматы - корпоративдик топтордун жетекчилери үчүн катардагы милдеттерин чечүүнүн ыңгайлуу жолу

Аталган кызмат аркылуу уюлдук телефондон кыска буйрууну терүү менен топтун мүчөлөрүнүн өздүк эсептерин ыкчам жана ыңгайлуу башкарууга болот.

«Корпоратив 24» кызматы кураторго төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү ачат:

 • Корпоративдик топтун ишинде келип чыккан маселелердин ыкчам чечилиши;
 • Топтогу ар бир абоненттин учурдагы жана өткөн айлар үчүн жүргүзгөн төлөмдөрүн жана чегеримдерин көзөмөлгө алуу;
 • абонентке «тыным» орнотуп берүү;
 • кыска номурларга тыюу салуу.

«Корпоратив 24» кызматына кошулуу жеткиликтүү эмес

«Корпоратив 24» кызматынын негизинде сервистердин баасы 

тарифтик планына ылайык.


Сунушталган кызматтар

 • Номурду аралыктан калыбына келтирүү

  кызматы

 • Маалыматтарды/факстарды кабыл алуу жана жөнөтүү (CSD)

  кызматы

 • «Корпоратив 24»

  кызматы

 • Бөлүнгөн канал аркылуу интернет

  кызматы