Перейти на новый сайт


Жаңылыш номурларга SMS жөнөтүү

Жаңылыш номурларга* SMS-билдирүү жөнөтүү ССти жана КНСти эсепке алуу менен  1 сомду түзөт. Сервистик билдирүүлөр жана көңүл ачуучу кызматтар үчүн колдонулуучу башка бардык номурларга, жана да эл аралык операторлордун жана КРдин байланыш операторлорунун номурларына чыккан  SMS-билдирүүлөр бекитилген наркка ылайык тарифтелет.

МААНИЛҮҮ: «Кыска SMS жана IVR номурларга тыюу салуу» кызматы жаңылыш кыска номурлар үчүн аракетте болбойт, б.а. SMS-билдирүүлөр 1 сомдон тарифтелет. Тыюу салуу көңүл ачуучу SMS-сервистерге SMS-билдирүүлөрдү жөнөтүүдө гана аракетте болот.

*Жаңылыш номурларга абоненттик же кыска номурлардын катталган диапазондорунун бирине да түзүлүшү боюнча  туура келбеген жана  MEGA локалдык түйүнүндө (б.а.роумингде эмес) абоненттер тарабынан терилген сандар/символдор кирет.