MegaCom түйүнүнү абоненти Кыргызстандын банктарынан же чет өлкөсүнөн кантип балансын толуктай алат?

 

MegaCom түйүнүнүн абоненти Кыргызстандын банктарынан же чет өлкөсүндө кантип балансын толуктай алат?

Сиз чет өлкөгө кетип жатып, роумингдин жардамы менен дайыма байланышта болгуңуз келеби? Анда сиз үйдөн алыс жүргөндө балансты кантип толуктоо керектигин билишиңиз керек.

Чет өлкөдө иш спары менен жүргөн убакта же өргүү убагында MegaCom түйүнүнүн абоненти үйүндө калган туугандарын, жолдошторун убара кылбастан, өз алдынча балансын толуктоого мүмкүнчүлүк алды. Сиз эми жеке адамдардан акча алуучу чет өлкөдөгү каалаган коммерциялык банкка келип өзүңүздүн бет эсебиңизге акча сала аласыз. Ал үчүн сизге MegaCom компаниясынын реквизиттери жана сиздин бет эсебиңиздин номери гана керек.

Бет эсептин номери Абоненттик келишимде жазылган (оң жак, үстүнкү бурчунда жазылган). Ошондой эле номериңизди күнү түнү иштөөчү MegaCom компаниясынын сурап-билүү маалымат кызматына *500 телефону боюнча чалып же биздин веб-сайтыбыздын «Суроо бериңиз» деген бөлүмүнө кат жазыңыз. Бет эсептин номерин алуу үчүн өзүңүздүн PIN-кодуңузду жана жашыруун сөзүңүздү айтышыңыз керек.

Сиз балансыңызды Кыргызстандын ичинде да, республикабыздын каалаган банкынан толуктасаңыз болот.

Бул ыкманы Кыргызстандын аймагында пайдалансаңыз балансыңыз 24 сааттын ичинде толукталат. Эгер банк көчүрүүсүн чет өлкөсүндө жүргүзүп жатсаңыз балансыңыз үч күндүн ичинде толукталат. 

MegaCom компаниясынын реквизиттери (“БиМоКом Лтд» ЖЧК):

сом менен жүргүзүлүүчү төлөмдөр үчүн:
Алуучу: ОсОО «БиМоКом  Лтд»
Алыш-бериш эсеби: № 1231131250000369
БИК: 123001
Алуучунун банкы: «АзияУниверсалБанк» Ачык Акционердик Коому
Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Токтогул к., 187
Төлөмдү дайындоо: Байланыш кызматы үчүн, абоненттин бет эсебинин №_____

рубль менен жүргүзүлүүчү төлөмдөр үчүн
:56 Банк-корреспондент: ААК «Банк Уралсиб»
        119048, Москва ш., Ефремова к., ү.8
        БИК : 044525787
        к/с : 30101810100000000787
        ИНН :  0274062111
:57 Алуучунун банкы: 30231810600010000036
       «АзияУниверсалБанк» Ачык Акционердик Коому 
       Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш.,
        Токтогул к., 187
:59   Алуучу: «БиМоКом Лтд» ЖЧК
        Эсеп №1231131250000470
:70   Төлөмдү дайындоо: Байланыш кызматы үчүн, абоненттин бет эсебинин №_____
     
АКШ доллары менен жүргүзүлүүчү төлөмдөр үчүн
:56  Intermediary Bank:Citibank N.A.
SWIFT: CITIUS33XXX
       111 Wall Street ,
       New York, NY 10043, USA
       ABA: 021000089
:57  Pay thru:        /36873727
       The open joint-stock company «AsiaUniversalBank»
        Bishkek, Kyrgyz Republic
        SWIFT : ASUJKG22
:59   Beneficiary:       BiMoCom Ltd
        Acc. № 1231131250000167
:70   Payment for: For the communication services, personal account No.______

Евро менен жүргүзүлүүчү төлөмдөр үчүн
:56  Intermediary Bank: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG
       SWIFT:  RZBAATWWXXX
       9, AM STADTPARK
       VIENNA , 1030,  AUSTRIA
:57  Pay thru: /55068605
       The open joint-stock company «AsiaUniversalBank»
        Bishkek, Kyrgyz Republic
        SWIFT : ASUJKG22
:59   Beneficiary: BiMoCom Ltd
        Счет № 1231131250000268
:70   Payment for: For the communication services, personal account No.______

MegaCom: өз келечегиңди танда!

Сунушталган кызматтар

 • «Абадагы байланыш»

  кызматы

 • «+996» түркүмүндөгү топтомдор

  кызматы

 • «SIM-картаны алмаштыруу жана калыбына келтирүү»

  кызматы

 • «Досумдун эсебинен чалуу»

  кызматы