Активдүү тоорук
Боло турган тоорук
Сатылган лоттор
+996 755 кодундагы номурлар жеке абоненттерге жеткиликтүү жана «ХАЙП» тарифинин алкагында берилет.
Активдүү тоорук
Боло турган тоорук
Сатылган лоттор
Катышуу эрежелери
 • Активдүү тоорук
 • Боло турган тоорук
 • Сатылган лоттор
 • Катталуу

  Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган, 18 жашка толгон «Альфа Телеком» ЖАКтын эсептешүүнүн алдын ала төлөнүүчү системасында тейленген абоненти каттоодон өтүп, конкреттүү Лот боюнча кыска номурга кое турган баасынын суммасын көрсөтүп SMS-билдирүү жөнөтүү менен аукциондун Катышуучусу боло алат.

  Конкреттүү Лот боюнча тоорукка катышуу үчүн, көрсөтүлгөн кыска номурга сиз ушул Лот үчүн төлөөгө даяр болгон сумма менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.
  Же бул Лотту азыр дароо блиц-баа боюнча тоорукка катышпастан сатып алсаңыз болот! Бул үчүн ошол эле номурга блиц-баанын суммасын көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.

  «Боло турган тоорук» блогунда көрсөтүлгөн Лотту тооруктун башталышын күтпөстөн эле блиц-баа менен сатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар! Бул үчүн Лот боюнча көрсөтүлгөн кыска номурга блиц-баанын суммасын көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.

  Сиздин балансыңыздан 1000 сом өлчөмүндөгү шертпул кармалат.
  Тооруктун кадамы - 1000 сом.
  Тоорук аяктагандан кийин, Жеңүүчүдөн башка, бардык катышуучулардын балансына шертпул кайтарылып берилет.
  Аукциондо сатылып алынган номурду «Альфа Телеком» ЖАКтын Сатуу жана тейлөө борборунан милдеттүү түрдө келишим түзүү менен гана алууга болот.

  Маанилүү! +996 755 кодундагы номурлар Хайп тарифтик планынын алкагында жеке, алдын ала төлөнүүчү системада тейленген абоненттерге гана берилет.

  Аукционду өткөрүү мөөнөтү : 20.03.2018-ж. 31.05.2018-ж.чейин
  Катышуу Эрежелери менен таанышып, толугураак маалымат алууну сунуштайбыз

 • Катышуу эрежелери

  MegaCom түйүнүндө («Альфа Телеком» ЖАК) премиалдык категориянын абоненттик номурун колдонуу менен байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимин түзүү укугун алууга ачык

  1. Терминдер жана аныктамалар

  1.1. Аукцион – премиалдык категориядагы абоненттик номурду колдонуу менен (Уюштуруучу тарабынан тиешелүү лотто көрсөтүлгөн), «Альфа Телеком» ЖАКТын байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимин түзүү укугун алуу үчүн уюштурулган онлайн-тооруктар, тооруктун жүрүшүндө Лот үчүн эң жогорку бааны сунуштаган, же Лотту блиц-баа менен сатып алууну сунуштаган Аукциондун катышуучусу ар бир Лот боюнча жеңүүчү болуп саналат.

  1.2. Аукциондун уюштуруучусу (Уюштуруучу) – «Mегаком» соода маркасынын алдында байланыш кызматтарын көрсөтүүчү «Альфа Телеком» ЖАК.

  1.3. Аукциондун катышуучусу – ишке жарамдуу, 18 жашка толгон, эсептешүүнүн алдын ала тутумунда тейленген, Аукционго катышуу үчүн каттоодон өткөн жеке же юридикалык жак.

  1.4. Лот – Аукциондун катышуучуларына сунушталган тоорук объектиси (премиалдык категориядагы абоненттик номурду колдонуу менен байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишим түзүү үчүн укук).

  1.5. Койгон баа – Аукциондун катышуучусунун конреттүү Лотту сатып алуу учүн сом түрүндө жана салыктарды эсепке алуу менен берген баалык сунушу.

  1.6. Алдыңкы койгон баа – конкреттүү Лотту (Аукцион өткөрүлүп жатканмаалда) сатып алуу боюнча Катышуучулардын бири тарабынан салыктарды эсепке алуу менен сом түрүндө берилген максималдуу баалык сунуш.

  1.7. Баштапкы баа – Уюштуруучу тарабынан белгиленген Лоттун минималдык наркы.

  1.8. Блиц-баа – Катышуучунун Лотту Лот башталардан мурда сатып алуусун шарттаган Уюштуруучу тарабынан белгиленген нарк. Катышуучу тарабынан Блиц-баа сунушталган учурда тоорук мөөнөтүнөн мурда аяктайт. Катышуучу Блиц-бааны Лот боюнча тоорук өткөрүү мөөнөтү аяктаганча каалаган учурда сунуштай алат.

  1.9. Тооруктун кадамы – Аукциондун катышуучусунун койгон баасын көбөйтө ала турган белгиленген акча каражаты. Тооруктун кадамы Уюштуруучу тарабынан лот тууралуу маалыматта көрсөтүлгөн өлчөмдө ар бир лот үчүн өзүнчө белгиленет.

  1.10. Тооруктун жеңүүчүсү – Койгон баасы Уюштуруучу тарабынан кабыл алынган, Лот үчүн эң жогорку баалык сунушту берген, же Лотту блиц-баа менен сатып алууга биринчи болуп сунушун берген Катышуучу.

  1.11. Шертпул – Катышуучу, Тоорукка катышуу үчүн, Аукциондун ар бир лоту үчүн өзүнчө төлөөчү сумма (бардык салыктарды эсепке алуу менен). Утушка ээ болгон учурда шертпул лоттун наркына чегерилет. Башка катышуучуларга шертпул кайтарылып берилет.

  1.12. Кыска номур – Аукциондун конкреттүү Лоту боюнча тооруктарды өткөрүү үчүн Уюштуруучу тарабынан бөлүнгөн номур.

  2. Жалпы эрежелер

  2.1. Тоорукка катышуу үчүн ушул Эрежелер менен таанышып, ушул Эрежелерге ылайык Катышуучу катары катталуу керек. Ар бир конкреттүү Лот боюнча катталуу Уюштуруучу тарабынан бөлүнүп берилген кыска номурга SMS жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат. SMS жөнөтүү менен ушул Эрежелер менен таанышып чыккандыгыңызды, Эрежелерге жана балансыңыздан шертпулдун алына тургандыгына макулдугуңузду тастыктайсыз.

  2.2. «Альфа Телеком» ЖАКтын түйүнүнүн SMS-билдирүү жөнөтүүгө мүмкүн болгон жана катталуу учурунда шертпул төлөгөнгө жетиштүү балансы бар активдүү SIM картасын колдонгон учурда гана Аукционго катышууга болот.

  2.3. Тоорукка катышууга каттоо Катышуучунун абоненттик номурунан Аукциондун Лотуна шайкеш келген кыска номурга Лот үчүн Койгон баанын суммасын көрсөтүү менен SMS- билдирүү жөнөтүү менен ишке ашат. Шертпулдун суммасы тоорукка катышууну тариздөөнүн жүрүшүндө Катышуучунун абоненттик номурунун балансынан автоматтык түрдө алынат. Кыска номурлар жана Аукциондун тиешелүү Лоттору тууралуу маалымат web-сайтка жайгаштырылат.

  2.4. Тоорук анык убакыт шарттамында атайын программалык камсыздоону колдонуу менен жүргүзүлөт.

  2.5. Тооруктун жүрүшү жана анын жыйынтыктары web-сайтка жайгаштырылат.

  2.6. Шертпулдун суммасы 3.4.-п. көрсөтүлгөн учурлардан тышкары, конкреттүү тооруктун бардык Катышуучуларына тоорук аяктагандан кийин 24 сааттын ичинде автоматтык түрдө баланска кайтарылат.

  2.7. Аукциондун алкагында ар бир Лоттун Баштапкы баасы болот.

  2.8. Аукциондун Катышуучуларынын бири да конреттүү Лоттун Баштапкы баасынан жогору бааны койбосо, анда бул Лот боюнча тоорук өткөрүлгөн жок деп эсептелет жана мындай Лот тооруктан алынып салынат.

  2.9. Эгерде Катышуучу конкреттүү Лот боюнча тооруктун аягына чейин конкреттүү Лотко шайкеш келген Кыска номурга Блиц-бааны көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтсө, анда ал автоматтык түрдө бул Лот боюнча Жеңүүчү болуп табылат.

  2.10. Койгон бааны жогорулатуу Лот үчүн сунушталуучу бааны көрсөтүү менен конкреттүү Кыска номурга SMS-билдирүүлөрдү жөнөтүү аркылуу ишке ашырылат. Койгон баа Тоорук кадамына шайкеш келүүсү керек. Бир нече катышуучулар тарабынан SMS-билдирүүлөр жөнөтүлгөн учурда, Уюштуруучу тарабынан биринчи алынган Койгон баа кабыл алынат.

  2.11. Катышуучулардын бири тарабынан Койгон баа көтөрүлгөн учурда, конкреттүү Лот үчүн тооруктун бардык катышуучуларына Лоттун учурдагы наркы өзгөргөндүгү тууралуу SMS-билдирүү жөнөтүлөт.

  2.12. Койгон бааны көтөрүүдө, Катышуучу Блиц-баадан жогору болгон сумманы көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтсө, Лоттун акыркы наркы болуп Катышуучу тарабынан сунушталган баа эсептелет.

  2.13. Эгерде Катышуучу Койгон бааны көтөрүүдө, одоно текст менен одоно SMS-билдирүү жөнөтсө, ага Койгон баанын кабыл алынбагандыгы тууралуу SMS-билдирүү жөнөтүлөт.

  2.14. Тооруктун жүрүшү жана анын жыйынтыктары тууралуу SMS-билдирүүлөр Аукциондун бардык Катышуучуларына суткасына 24 саат бою, түнкүсүн да келет ( 23.00дөн тарта 7.00гө чейин). Катышуучу катары катталуу менен Аукциондун катышуучусу тооруктун жүрүшү жана анын жыйынтыктары тууралуу маалымат алып турууга макулдугун тастыктайт.

  2.15. Кыска номурларга/дан SMS-билдирүү жөнөтүү жана алуу наркы – 0 сом.

  2.16. Конкреттүү Лот боюнча тооруктун Катышуучусу Койгон баасы алдыңкы болбогон учурда гана «stop» тексти менен SMS-билдирүү жөнөтүү аркылуу тоорукка катышуудан баш тарта алат. Мындай учурда шертпулдун суммасы катышуучунун балансына автоматтык түрдө кайтарылып берилет.

  2.17. Уюштуруучу Аукциондон каалаган учурда баш тарта алат (бирок өткөрүлө турган датага чейин 1 (бир) күндөн кеч эмес убакыттын ичинде), жана да өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин web-сайтка тиешелүү маалыматтарды жайгаштыруу аркылуу Аукциондун Катышуучуларына милдеттүү түрдө маалымдоо менен Аукционду өткөрүү эрежелерине өзгөртүү киргизүү укугуна ээ. Башталып калган Аукциондун Эрежелерин өзгөртүүгө мүмкүн эмес.

  2.18. Уюштуруучунун кызмат адамдары жана кызматкерлери Аукционго катышууга укуктуу эмес.

  2.19. Аукционго катышуу менен, Аукциондун катышуучусу Уюштуруучуга өзү берген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга, ошондой эле почта менен жөнөтүү, SMS таратуу, телефон байланышы, интернет почта аркылуу, бирок булар менен гана чектелбестен байланышууга макулдугун билдирет жана уруксат берет.

  2.20. Бир гана катышуучу катышкан Аукцион, Лотту блиц-баа менен сатып алуудан тышкары, өткөрүлгөн жок деп эсептелинет.

  2.22. Ушул Эрежелердин талаптарына туура келбегендер же Эрежелердин шарттарын бузгандар Аукционго катыштырылбайт. Аларга ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн шарттарга ылайык шертпул кайтарылып берилет.

  3. Тооруктун жеңүүчүсү

  3.1. Ар бир конкреттүү Лот боюнча тооруктун Жеңүүчүсү болуп тоорук учурунда Лот үчүн жогорку бааны( Уюштуруучу тарабынан кабыл алынган жана катталган) биринчи болуп сунуштаган, же Лотту Блиц-баа боюнча сатып алууну биринчи болуп сунуштаган Катышуучу табылат.

  3.2. Уюштуруучунун өкүлү тоорук аяктагандан кийин 1 (бир) календардык күндүн ичинде тооруктун Жеңүүчүсүнүн абоненттик номуруна чалып, ага жеңиши тууралуу маалымдайт, жана да зарыл болгон кеп-кеңешин берет.

  3.3. Конкреттүү Лот боюнча тооруктун Жеңүүчүсү байланыш кызматын көрсөтүү тууралуу Келишимди Аукциондун Уюштуруучусу белгилеген тартипте түзүү жана конкреттүү Лот боюнча тоорук аяктагандан кийин 3(үч) календардык күндүн ичинде сатып алуу баасын толук көлөмдө төлөө милдетин өз мойнуна алат.

  3.4. Конкреттүү Лот боюнча тоорук аяктагандан кийин 3 (үч) календардык күндүн ичинде Уюштуруучу өзүнөн көзкаранды болбогон себептерге байланыштуу конкреттүү Лот боюнча тооруктун Жеңүүчүсү менен байланыша албаган учурда, же Жеңүүчү Аукциондун Уюштуруучусу менен макулдашылган убакытта Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзүүгө келбеген учурда, же сатып алуу баасын толук көлөмдө төлөбөгөн учурда, бул Лот боюнча тооруктун жыйынтыктары жокко чыгарылат. Бул учурда шертпул Жеңүүчүгө кайтарылбайт.

  3.5. Конкреттүү премиалдык номурду көрсөтүү менен «Альфа Телеком» ЖАК менен байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзүү үчүн, тооруктун Жеңүүчүсү тоорукка катышкан SIM-картаны жана инсандыгын тастыктаган документин көрсөтүүсү керек.

  4. Тооруктун Жеңүүчүсү менен «Альфа Телеком» ЖАКтын Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзүү тартиби

  4.1. Платина категориясындагы конкреттүү премиалдык номурду көрсөтүү менен «Альфа Телеком» ЖАК менен Байланыш кызматтарын көрсөтүү келишимин түзүү жана утуп алган Лот үчүн төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн тооруктун Жеңүүчүсү 3 (үч) календардык күндүн ичинде Уюштуруучунун каалаган Сатуу жана тейлөө борборуна кайрылуусу керек.

  4.2. Аукциондун Жеңүүчүсү өткөн тооруктун жыйынтыктарына ылайык Лоттун наркын толук көлөмдө төлөп берүүгө милдеттенет. Төлөм Уюштуруучунун Сатуу жана тейлөө борборунда Аукционго катышуунун жыйынтыктары боюнча Жеңүүчү болуп табылган Лоттун наркын жаңы номурдун балансына киргизүү аркылуу ишке ашырылат. Сатып алуудан 24 саат өткөндөн кийин шертпулдун суммасы Катышуучунун Аукционго катышкан абоненттик номуруна кайтарылып берилет.

  4.3. Жеңүүчүнүн «Альфа Телеком» ЖАКтын алдында карыздары, төлөнбөй калган эсептери же Жеңүүчүгө катталган абоненттик номурларында терс балансы болбошу керек. Карыздар болгон учурда аларды төлөө сунушталат.

  4.4. Утуп алган Лот үчүн төлөм жүргүзүү формалары: сом менен.

  4.5. Ушул Эрежелердин 4.1. -4.2.-пункттарынын талаптарынын биринин эле Жеңүүчү тарабынан аткарылбай калуусу ушул Лот боюнча жыйынтыктарды жокко чыгарууга алып келет. Мындай учурда шертпул жеңүүчүгө кайтарылбайт.

  4.6. Тооруктун Жеңүүчүсүнүн абоненттик номурду кийинки колдонуусуна байланыштуу чыгымдар, анын ичинде байланыш кызматтары үчүн чыгымдар жана муну менен катар башка кызматтар, салыктар КРдин аракеттеги мыйзамдарынын ченемдерине шайкеш, Уюштуруучунун тарифтерине ылайык Жеңүүчү тарабынан төлөнөт жана Организатором Аукциондун Уюштуруучусу тарабынан төлөнүп берилбейт.

  5. Тоорукка катышуунун кошумча шарттары

  5.1. Тооруктун Катышуучусу техникалык жана башка себептерге байланыштуу тооруктун жүрүшү тууралуу маалыматты SMS аркылуу өз убагында албай калгандыгы үчүн Уюшуруучу жоопкерчилик тартпай тургандыгына макулдугун билдирет.

  5.2. Аукциондун жеңүүчүсү «Альфа Телеком» ЖАКтын Байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимин бузууда (аны бузуунун себептеринен көзкарандысыз), же номурдан баш тарткан учурда, же Абоненттин каалоосу менен аны алмаштырган учурда, төлөнгөн акча каражаттарын кайра кайтарып берүүну талап кылууга акысы жок.

  5.3. Тооруктун катышуучусу төмөндөгүлөр менен кабардар жана макулдугун берет:

  5.3.1. Номурлоо ресурсу (номурдук диапазон), анын ичинде Платина премиалдык номурлары да мамлекеттин менчиги болуп саналат.

  5.3.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык байланыш түйүндөрүн номурлоо өзгөртүлгөн учурда, Уюштуруучу массалык маалымат каражаттары жана SMS-билдирүүлөр аркылуу мындай өзгөртүүнүн себептерин жана мөөнөтүн билдирүү менен Уюштуруучу абоненттик номурларды абоненттердин макулдугусуз өзгөртө алат. Жеке жактар номурлар алмаштырганга чейин 30 жумуш күндөн, юридикалык жактар 6 айдан кем эмес убакыттын ичинде эскертилет.

  5.3.3. Тарифтик пландын шарттары боюнча акы төлөнүүчү байланыш кызматтарынан колдонбогон учурда, Уюштуруучу Альфа Телеком» ЖАКтын Байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимин бузууга же Келишимди бузбастан туруп абоненттик номурду алып коюуга укуктуу.

  5.3.4. 5.3.2. жана 5.3.3.-пункттарында көрсөтүлгөн учурларда, Уюштуруучу Катышуучунун ушул Аукциондун алкагында бардык тооруктарга катышууга сарпталган чыгымдарын төлөп бербейт.

  6. Өткөрүү мөөнөтү

  6.1. Аукциондун өткөрүү мөөнөтү: тоорук башталгандан тарта 31.05.2018-ж.чейин

  6.2. Ар бир конкреттүү Лот боюнча тоорук өткөрүү мөөнөтү Аукционду өткөрүүнүн жалпы мөөнөтүнөн айырмаланышы мүмкүн, бирок Аукционду өткөрүү мөөнөтүнүн чегинен ашпайт.

  6.3. Ар бир Лот боюнча тоорук өткөрүү мөөнөттөрү web-сайтта жарыяланат.

  7. Дооматтар жана аларды кароо тартиби

  7.1. Аукционду өткөрүүгө байланыштуу бардык дооматтар жазуу жүзүндө таризделип, Уюштуруучунун Сатуу жана тейлөө борборунун кызматкерлерине берилиши талапка ылйык.

  7.2. Катышуучу дооматынын мазмунун кеңири жана түшүнүктүү кылып баяндап берүүсү керек. Дооматта Катышуучунун фамилиясы, аты жана атасынын аты, байланыш телефонунун номуру жана тоорукка катышкан телефон номуру тууралуу маалымат камтылышы керек.

  7.3. Дооматты кароо мөөнөтү – катталгандан кийин 30 (отуз) жумушчу күндүн ичинде.

  7.4. Дооматтарды кароодо Уюштуруучу ушул Эрежелерди жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алат.

  7.5. Уюштуруучу, Уюштуруучунун кызмат адамдары кызматкерлери, агенттери дагы Аукциондун катышуучуларынын тоорукка катышууга(тооруктун жыйынтыктарынан көзкарандысыз) байланыштуу тарткан зыяны, анын ичинде моралдык зыяны үчүн жоопкерчилик тартпайт.

  7.6. Катышуучу SIM-картасын жана/ же Абоненттик түзмөгүн башка адамга берип койгон учурда, анын натыйжасында катталуу ишке ашырылып жана тооруктун жүрүшүндө баа коюлуп, же Катышуучу өз алдынча бааны коюуну жана тоорукта утуп алуу үчүн ири суммадага акча каражаттарын сарптоону каалаган учурда Уюштуруучу жоопкерчилик тартпайт.

  7.7. Аукциондорго катышып жана Катышуучу катары катталып жаткан учурда, ар бир Катышуучу ушул Эрежелердин текстин кунт коюп окуп чыккандыгына жана түшүнгөндүгүнө автоматтык түрдө макулдугун берет жана Эрежелердин шарттары жана жоболору менен эч кандай чектөөсүз, толугу менен макул экендигин билдирет.

...
123

Аукционго катышуу үчүн катталуу

Кыска номурга SMS жөнөтүү менен Сиз Катышуу Эрежелерине макул экендигиңизди билдиресиз.

Аукционго катышуу үчүн катталуу:

Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган, 18 жашка толгон «Альфа Телеком» ЖАКтын эсептешүүнүн алдын ала төлөнүүчү системасында тейленген абоненти каттоодон өтүп, конкреттүү Лот боюнча кыска номурга кое турган баасынын суммасын көрсөтүп SMS-билдирүү жөнөтүү менен аукциондун Катышуучусу боло алат.

Конкреттүү Лот боюнча тоорукка катышуу үчүн, көрсөтүлгөн кыска номурга сиз ушул Лот үчүн төлөөгө даяр болгон сумма менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.
Же бул Лотту азыр дароо блиц-баа боюнча тоорукка катышпастан сатып алсаңыз болот! Бул үчүн ошол эле номурга блиц-баанын суммасын көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.

«Боло турган тоорук» блогунда көрсөтүлгөн Лотту тооруктун башталышын күтпөстөн эле блиц-баа менен сатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар! Бул үчүн Лот боюнча көрсөтүлгөн кыска номурга блиц-баанын суммасын көрсөтүү менен SMS-билдирүү жөнөтүңүз.

Сиздин балансыңыздан 1000 сом өлчөмүндөгү шертпул кармалат.
Тооруктун кадамы - 1000 сом.
Тоорук аяктагандан кийин, Жеңүүчүдөн башка, бардык катышуучулардын балансына шертпул кайтарылып берилет.
Аукциондо сатылып алынган номурду «Альфа Телеком» ЖАКтын Сатуу жана тейлөө борборунан милдеттүү түрдө келишим түзүү менен гана алууга болот.

Маанилүү! +996 755 кодундагы номурлар Хайп тарифтик планынын алкагында жеке, алдын ала төлөнүүчү системада тейленген абоненттерге гана берилет.

Аукционду өткөрүү мөөнөтү : 20.03.2018-ж. 31.05.2018-ж.чейин
Катышуу Эрежелери менен таанышып, толугураак маалымат алууну сунуштайбыз