Клубничка

 • Сүрөттөлүшү
 • Наркы жана тарифтөөсү
 • Башкаруу буйруулары
 • Эрежелер жана чектөөлөр

«Клубничка» кызматы −  MegaCom түйүнүнүн абоненттери үчүн көңүл ачуучу веб-портал.

Бир жолку төлөм*

5.0
сом.

Кошуу чеги 

5.3
сом.

Баалар КНСти эсепке алуу менен, бирок ССти эсепке албастан көрсөтүлгөн.

*Төлөм ресурка кирүүлөрдүн санынан көз карандысыз суткасына бир жолу алынат.

.

Кызматты кошуу абонент сунушту алганда ишке ашырылат.  

Абонент кызматты кошууга макулдук бергенде, жана да 18 жашка толгондугу тууралуу маалыматты ырастаганда ага «Клубничка» порталына кирүүгө жетки берилет.

Абонентке көңүл ачуу веб-порталын 24 саат бою колдоно ала тургандыгы (ресурска кирүү үчүн шилтемени көрсөтүү менен) жана  анын балансынан акча каражаттары алынгандыгы тууралуу SMS-билдирүү келет.

Кызмат компаниянын өнөктөшү − «Дата Технолоджи» ЖЧК тарабынан көрсөтүлөт. Лицензиясы: 20-0389-КР.


Сунушталган кызматтар

 • «ЗОЖ»

  кызматы

 • 4G LTE

  кызматы

 • «USSD-меню: Мобилдик портал»

  кызматы

 • E-mail дарекке деталдоо

  кызматы