«INSIDE» түркүмүндөгү MMS топтомдор

Көңүл бургула, бул архивдеги опция
  • Сүрөттөлүшү
  • Наркы жана тарифтөөсү
  • Башкаруу буйруулары
  • Эрежелер жана чектөөлөр

Көңүл бургула, бул архивдеги опция

 

«INSIDE» MMS-топтомдору менен өзүңүз үчүн мультимедиялык баарлашуу дүйнөсүн ачыңыз

«INSIDE» MMS-топтомдору, кошулган топтомдун номиналына  ылайык, MegaCom түйүнүнүн ичинде акысыз MMS-билдирүүлөрдү жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн тартуулайт.

Айлык абоненттик төлөм INSIDE MMS 30  

30.0
сом.

Айлык абоненттик төлөм INSIDE MMS 100    

70.0
сом.

  • USSD-буйруу

    INSIDE MMS 30 кошуу

    жеткиликтүү эмес

    INSIDE MMS 100 кошуу

    жеткиликтүү эмес

    MMS калдыгын  текшерүү

    *505#

    Топтомдор тууралуу маалымат 

    *88#

    Өчүрүү

    *88*0#
  • SMS-буйруу

    INSIDE MMS 30 кошуу

    жеткиликтүү эмес

    INSIDE MMS 100 кошуу

    жеткиликтүү эмес

    Өчүрүү

    SMS «0» 088 номуруна

Топтомдогу MMS-билдирүүлөрдү MMS-алмашууга мүмкүн болгон бардык багыттар боюнча жөнөтүүгө болот.

Топтомду кошууда, анын кошулуу күнүнө карабастан, топтом үчүн алынуучу айлык абоненттик төлөмдүн толук өлчөмүндөгү бир жолку төлөм алынат. Андан кийин, айлык абоненттик төлөм (эсепте каражат жетиштүү болгон шартта гана) кийинки айдын 1де, толук көлөмдө, ай сайын, алдын ала алынып турат. Каражат жетишсиз болгон учурда, топтомдун аракети балансты толуктаганга  чейин токтотулат.

Сиз чектелбеген сандагы MMS-топтомдорду кошо аласыз, бирок жаңы топтомду кошууда аракеттеги топтомду өчүрүү зарыл. Ар түрдүү типтеги (мүнөттөр/ SMS/ MMS/ Интернет) топтомдорду бир убакытта кошуп алып, Сизге ылайык болгон топтомдор комбинациясын тандап алсаңыз болот.

Топтомду кошууда же узартууда, баланста топтомдун айлык наркынан 1 сомго көбүрөөк акча каражатынын болушу зарыл.

Топтом абоненттик төлөм алынган айдын аягына чейин аракетте болот. Бир айдын ичинде пайдаланылбаган топтомдун көлөмү кийинки айга которулбайт жана өчүрүүдө компенсацияланбайт.

Топтом роумингде аракетте болбойт.

Баалар КНСти жана ССти эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.


Сунушталган кызматтар

  • «Роумингде балансымды толукта»

    кызматы

  • «Кара тизме»

    кызматы

  • E-mail дарекке деталдоо

    кызматы

  • «Учурдагы Баланс» кызматы

    кызматы